H.G.R. nr. 560 din 15 iunie 2005

pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie

realizarea adaposturilor de protectie civila, precum si a celor

la care se amenajeaza puncte de comanda

 

Text în vigoare începând cu data de 19 ianuarie 2006

REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT

 

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pâna la 19 ianuarie 2006:

- Hotarârea Guvernului nr. 37/2006.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 45 alin. (4) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila,

 

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1 Se aproba categoriile de constructii la care realizarea adaposturilor de protectie civila este obligatorie, potrivit legii, daca acestea au o suprafata construita, la sol, mai mare de 150 mp si sunt prevazute cu subsol, din urmatoarele categorii de folosinta:

a) cladiri pentru birouri si activitati administrative;

b) cladiri pentru activitati financiar-bancare;

c) cladiri pentru afaceri si comert;

d) cladiri pentru învatamânt, stiinta, cultura si arta;

e) cladiri pentru activitati de ocrotire a sanatatii si de asistenta sociala;

f) cladiri pentru activitati industriale si de productie;

g) cladiri pentru activitati turistice, destinate cazarii;

h) cladiri si constructii speciale pentru transporturi;

i) cladiri si constructii speciale pentru telecomunicatii;

j) cladiri de locuit, multietajate, cu regim de înaltime mai mare de S + P + 4 etaje.

ART. 2 Se aproba categoriile de constructii la care se amenajeaza puncte de comanda, dupa cum urmeaza:

a) sediile autoritatilor administratiei publice centrale;

b) sediile prefecturilor si ale consiliilor judetene, precum si ale consiliilor locale ale municipiilor si oraselor, al Consiliului General al Municipiului Bucuresti si ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

c) sediile centrale ale institutiilor financiar-bancare;

d) sediile centrale ale companiilor nationale si regiilor autonome;

e) sediile centrale ale posturilor de radio si televiziune;

f) sediile centrale ale operatorilor economici din industria de aparare.

ART. 3 Proiectarea, executarea, dotarea, echiparea si întretinerea adaposturilor si a punctelor de comanda se realizeaza în conformitate cu Normele tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

ART. 4 Sunt exceptate de la obligatia realizarii adaposturilor de protectie civila urmatoarele categorii de constructii:

a) cladirile proiectate fara subsol;

b) cladirile statiilor de distributie a carburantilor, aflate la o distanta mai mica de 50 m de limita exterioara a rezervoarelor de depozitare a carburantilor;

c) cladirile si constructiile de cult, indiferent de suprafata construita;

d) constructiile si amenajarile hidrotehnice a caror exploatare nu necesita prezenta permanenta a personalului specializat;

e) cladirile si constructiile speciale pentru activitati de productie si/sau de depozitare a materialelor explozive, toxice, usor inflamabile care, în caz de avariere sau incendiu, ar periclita viata persoanelor adapostite;

f) cladirile si constructiile speciale pentru activitati sportive si de agrement;

g) cladirile si constructiile din lemn si pamânt, precum si cladirile provizorii;

h) extinderea, reabilitarea si/sau modernizarea unor cladiri care nu se încadreaza în prevederile art. 1, daca cladirea care se adauga nu este prevazuta cu subsol sau daca suprafata construita este mai mica de 150 mp.