HOTARARE nr. 630 din 29 iunie 2005 pentru stabilirea semnului distinctiv national prin care se identifica personalul si se marcheaza mijloacele tehnice, adaposturile, alte bunuri de protectie civila, uniforma si cartea de identitate specifice personalului specializat cu atributii in domeniul protectiei civile

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 iulie 2005

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicatã, si al art. 81 din Legea nr. 481/2004 privind protectia civilã, Guvernul României adopta prezenta hotãrâre.

ART. 1

Semnul distinctiv national al protectiei civile este identic celui prevãzut de Protocolul aditional nr. I din 10 iunie 1977 la conventiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protectia victimelor conflictelor armate internationale si consta într-un triunghi echilateral albastru pe fond portocaliu.

ART. 2

(1) Semnul distinctiv national al protectiei civile este destinat identificarii organismelor de protectie civilã, a personalului, clãdirilor si materialelor apartinând acestora, atunci când, pe timp de rãzboi, sunt consacrate în exclusivitate îndeplinirii sarcinilor de protectie civilã.

(2) Adãposturile puse la dispozitia populatiei civile se identifica prin intermediul aceluiasi semn distinctiv.

(3) Atunci când este utilizat, semnul distinctiv trebuie sa fie suficient de mare, potrivit împrejurãrilor, si sa fie vizibil din toate directiile posibile si cat mai de departe.

ART. 3

În timp de pace semnul descris la art. 1 este utilizat pentru identificarea serviciilor de protectie civilã.

ART. 4

Semnul distinctiv al protectiei civile va fi marcat în mod vizibil pe clãdirile, elementele importante ale materialelor si mijloacele de transport apartinând Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si unitãtilor subordonate acestuia.

ART. 5

Uniforma si echipamentul de protectie ale personalului specializat cu atributii în domeniul protectiei civile vor fi prevãzute cu semnul distinctiv specific.

ART. 6

(1) Semnul distinctiv national al protectiei civile va fi marcat si pe cãrtile de identitate care atesta statutul personalului civil din cadrul protectiei civile si prin intermediul cãrora acesta se face recunoscut în caz de rãzboi.

(2) Modelul cãrtii de identitate a personalului protectiei civile este prevãzut în anexa care face parte din prezenta hotãrâre.