ORDIN   Nr. 1240/1178 din  5 decembrie 2005

privind aprobarea Manualului prefectului pentru managementul situatiilor de urgenta

în caz de inundatii si a Manualului primarului pentru managementul

situatiilor de urgenta în caz de inundatii

 

EMITENT:      MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

              Nr. 1.240 din 5 decembrie 2005

              MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

              Nr. 1.178 din 2 februarie 2006

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 168 din 22 februarie 2006

 

    Având în vedere dispozitiile art. 20 lit. j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005, si ale art. 2 alin. (3) lit. a) din Hotarârea Guvernului nr. 1.489/2004 privind organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, precum si Hotarârea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta adoptata în sedinta extraordinara din data de 15 iulie 2005,

    în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile ulterioare, si al art. 5 alin. (8) din Hotarârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

    ministrul mediului si gospodaririi apelor si ministrul administratiei si internelor emit prezentul ordin.

 

    ART. 1  Se aproba Manualul prefectului pentru managementul situatiilor de urgenta în caz de inundatii, prevazut în anexa nr. 1.

    ART. 2  Se aproba Manualul primarului pentru managementul situatiilor de urgenta în caz de inundatii, prevazut în anexa nr. 2.

    ART. 3  Planurile de aparare împotriva inundatiilor judetene, municipale, orasenesti si comunale vor fi completate, reactualizate si aprobate în termen de 120 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentului ordin.

    ART. 4  Structurile de la nivel central si local, implicate în managementul situatiilor de urgenta în caz de inundatii, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5  Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezentul ordin.

 

    *) Anexele nr. 1 si 2 se publica ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

    ART. 6

    Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                  Ministrul mediului si gospodaririi apelor,

                              Sulfina Barbu

 

                  Ministrul administratiei si internelor,

                              Vasile Blaga


Manualului primarului pentru managementul situatiilor de urgenta în caz de inundatii